Friskis Golf

Den populära friskisgolfen återkommer även 2021!

Vi tränar i Grupp med 16 - 18 Deltagare i Var Grupp

Pris per kurs är 800kr och det finns 3 st att välja på.(grupp 1 kommer att delas på två grupper med 8 pers i varje med anledning av rådande restriktioner) Välj 1 eller fler som du vill anmäla dig till,  som vanligt är kurstillfällena frivilliga och alla som betalt har rätt att deltaga så mycket - eller lite - som man själv vill och önskar! Betalningen skall vara gjord innan första kurstillfället och kan betalas i Shopen, eller direkt till BankGiro 290-7962.

Friskis Golf 2021

Tema Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Tid Kurs 3 Halva gruppen 10-11 och halva 11-12
Range 6 April 4 Maj 1 Juni 10.30-12.00
Inspel 7 April 5 Maj 2 Juni 10.30-12.00
Bunker 8 April 6 Maj 3 Juni 10.30-12.00
Puttning 13 April 11 Maj 8 Juni 10.30-12.00
Range-Custom F 14 April 12 Maj 9 Juni 10.30-12.00
Wedge 15 April 18 Maj 10 Juni 10.30-12.00
Inspel 20 April 19 Maj 15 Juni 10.30-12.00
Puttning 21 April 20 Maj 16 Juni 10.30-12.00
Range 22 April 25 Maj 17 Juni 10.30-12.00
Inspel 27 April 26 Maj 22 Juni 10.30-12.00
Bunker 28 April 27 Maj 22 Juni 10.30-12.00

Boka här

OBS: Stäng inte ner fönstret för tidigt, vänta 5-10 sek, annars är risken att din anmälan inte går igenom till oss. Inom någon dag skickar vi dig ett bekräftelsemail på din anmälan.

Anmälan – Friskis Golf