Friskis Golf

Den populära friskisgolfen återkommer även 2022!

Vi tränar i Grupp med ca 8 Deltagare i Var Grupp

Pris per kurs är 950 kr och det finns 6 st att välja på. Välj 1 eller fler som du vill anmäla dig till,  som vanligt är kurstillfällena frivilliga och alla som betalt har rätt att deltaga så mycket - eller lite - som man själv vill och önskar! Betalningen skall vara gjord innan första kurstillfället och kan betalas i Shopen, eller direkt till BankGiro 290-7962.

Friskis Golf 2022

Tema Kurs 1.1 & 1.2 Kurs 2.1 & 2.2 Kurs 3.1 & 3.2
Range 5 April 3 Maj 1 Juni
Inspel 6 April 4 Maj 2 Juni
Bunker 7 April 5 Maj 7 Juni
Puttning 12 April 10 Maj 8 Juni
Range-Custom F 13 April 11 Maj 9 Juni
Wedge 14 April 12 Maj 14 Juni
Inspel 19 April 17 Maj 15 Juni
Puttning 20 April 18 Maj 16 Juni
Range 21April 19 Maj 21 Juni
Inspel 26 April 24 Maj 22 Juni

Boka här

OBS: Stäng inte ner fönstret för tidigt, vänta 5-10 sek, annars är risken att din anmälan inte går igenom till oss. Inom någon dag skickar vi dig ett bekräftelsemail på din anmälan.

Anmälan – Friskis Golf