Friskis Golf

Den populära friskisgolfen återkommer även 2019!

Pris per kurs är 600kr och som vanligt är kurstillfällena frivilliga och alla som betalt har rätt att deltaga så mycket - eller lite - som man själv vill och önskar! Betalningen skall vara gjord innan första kurstillfället och kan betalas i shopen, eller direkt till BankGiro 290-7962.

Friskis Golf 2019

Tema Kurs 1 FULL Kurs 2 FULL Kurs 3 FULL Tid
Range 9/4 7/5 4/6 10.30-12.00
Wedge 10/4 8/5 5/6 10.30-12.00
Bunker 11/4 9/5   10.30-12.00
Puttning 16/4 14/5 11/6 10.30-12.00
R-Custom F 17/4 15/5 12/6 10.30-12.00
Wedge 18/4 16/5 13/6 10.30-12.00
Bunker 23/4 21/5 18/6 10.30-12.00
Puttning 24/4 22/5 19/6 10.30-12.00
Range 25/4 23/5 20/6 10.30-12.00
Wedge 30/4 28/5 25/6 10.30-12.00
Bunker - 29/5 26/6 10.30-12.00
Puttning 2/5   27/6 10.30-12.00